udskiftning af brønde

Rens og udskiftning af brønde

SPH VVS & Kloak er som autoriseret kloakmester din rigtige partner når brøndene omkring huset er tilstoppede eller tærede.

 

Vi har mulighed for at spulerense brøndende med vores "spulevogn", som udsender vand med samme vandtryk som de store brandbiler.

 

Hvis skaden allerede er sket, kan vi undersøge skadens omfang og kortlægge skaden og udbedre den.

 

Det er derfor en god ide at vælge os til dette arbejde, da vi har alle løsninger i huset og nogle af fagets bedste håndværkere til at klare arbejdet!