Håndtering af regnvand

Håndtering af regnvand

Flere kommuner har problmer med oversvømmelse af deres kloaksystemer, og står derfor overfor en større renovering af kloaksystemet, dette kan blive en kæmpe udgift for de mange borgere i kommunerne.

 

Alternativet i mange kommuner er derfor at borgerne selv får etableret regnvandsbrønde og anlæg, som kan håndtere regnvandet, og derved undgå at det bliver udledt i kloaknettet.

 

Dette er noget SPH VVS & Kloaks kloakafdeling har etableret mange af, og har haft mange gode erfaringer med. Hvorfor vi i dag står som nogen af de stærkeste inden for disse løsninger.

 

Vi tilbyder blandt andet

  • Faskine
  • Dræn

Kontakt vores autoriserede kloakmester

Tobias Ploug Hansen på telefon 44 97 13 53 eller

på mail tobias@sph.dk

for yderligere rådgivning og et uforpligtende tilbud.